نمایش 1 - 1 از 1
پاسخ عضو هیئت موسس"یکتا" به ادعاهای غیرقانونی بودن این تشکل عضو هیئت موسس یکتا گفت: اگر قرار باشد حزب شویم قطعا این کار را خواهیم کرد، مادراین خصوص گروههای زیادی داریم به عنوان مثال شورای هم گرایی اصولگرایان ما در این رابطه جلسه هم می گذاریم و افرادی مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله جنتی هم در این جلسات سخنرانی می کنند.
27. خرداد 1394 - 20:56
اشتراک در هیئت موسس