• بهاییت یک فرقه است که یهود آن را ساخته است چرا که یهود بر طبق قوانین خودشان کسی نمی تواند یهودی باشد مگر آنکه مادرش یهودی باشد و این یک قاعده است، فلذا یهودییت دین تبشیری نیست، بنابراین مکاتب و فرقه هایی باید ساخته شود که به نفع یهود است و در سنی وهابیت و شیعه بهاییت را ساختند.
  • نوآموزان همدانی، سفر برگ های پاییزی به زمین را جشن گرفتند/ تصاویر
    برگزاری جشن های پاییزی در خزان زیبای الوند یکی از سرگرمی های امروز نوآموزان همدانی در این فصل و در بستر فضای مجازی است که بسیار مهیج و سرگرم کننده است.

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کنگره ملی8000شهیداستان همدان

آخرین اخبار