• رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از عملکرد شهرداری در حوزه فناوری، گفت: شهرداری به وعده خود در تحقق شهرداری الکترونیک عمل نکرده است.
  • نویسنده همدانی؛
    ایرانیان پرچم برافراشته ی حق را در دست، بر جادۀ انتظار به شمارش معکوس ظهور منجی پرداخته اند و ظهور نزدیک است و بازار فتنه ها داغ، یک شیر هرگز نمی تواند چون لاشخوارن و کفتاران تن به مذلت دهد، از فتنه ها نهراسید که فتنه موجب فرو ریزی نفاق هایی است که در کالبد کشور، چون ویروسی تا حال خود را پنهان ساخته بودند.

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سفیر عشق

آخرین اخبار