نمایش 1 - 1 از 1
مقام سابق سیا «پل پیلار» با تشریح برنامه احتمالی«دونالد ترامپ» در روزهای باقی مانده تا انتخابات آمریکا وی را فاقد برنامه دانست و تصریح کرد سیاست هایش موجب بدتر شدن وضع حامیانش خواهد شد.
27. مهر 1395 - 0:17
اشتراک در پل پیلار