نمایش 1 - 1 از 1
هشدار رئیس جمهور آلمان؛ رئیس جمهور آلمان درباره پیروزی احتمالی "دوناد ترامپ" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز نگرانی کرد.
16. آبان 1395 - 20:31
اشتراک در یوآخیم گاوک