نمایش 1 - 1 از 1
ناگفته های فرزند شهید مفتح از پدر به مناسب روز وحدت حوزه و دانشگاه؛ فرزند شهید مفتح گفت: شهید مفتح انسانی پر تلاش بود، چه از نظر علمی و چه از نظر حوزی.
27. آذر 1395 - 11:16
اشتراک در شهید مفتح