نمایش 1 - 2 از 2
بخشی ازبیانات رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه صنعتی شریف به صورت عکس نوشته و اینفوگرافیک طراحی شده است.
14. دى 1395 - 13:23
بخشی از بیانات رهبری در خصوص حماسه نه دی به صورت اینفوگرافیک طراحی شده است.
4. دى 1395 - 14:12
اشتراک در اینفوگرافیک