نمایش 1 - 1 از 1
بخشی ازبیانات رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه صنعتی شریف به صورت عکس نوشته و اینفوگرافیک طراحی شده است.
14. دى 1395 - 13:23
اشتراک در دانشجویان مدال اور دانشگاه صنعتی شریف