نمایش 1 - 1 از 1
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با افزایش تسهیلات بانکی و تکمیل آورده متقاضیان، مسکن مهر تا پایان دولت به اتمام می رسد.
15. دى 1395 - 23:27
اشتراک در تکمیل مسکن مهر