نمایش 1 - 1 از 1
جزئیات قرارداد جدید حماس و اسرائیل نماینده جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید کرد که قرارداد آتی مبادله اسرا، ضامن آزادی تمامی اسرای فلسطینی خواهد شد.
4. بهمن 1395 - 23:47
اشتراک در نماینده جنبش حماس در مجلس