نمایش 1 - 1 از 1
ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بعد از چند روز روشن شد که ترس مخالفان او از رای به او اشتباه نبوده است. ترامپ رئیس جمهوری است که به همه وعده هایش عمل خواهد کرد.
10. بهمن 1395 - 22:59
اشتراک در شرط ترامپ