نمایش 1 - 1 از 1
جمهوری اسلامی ایران خود را برای دوران پسامذاکره و پسا تحریم آماده می‌کند رئیس جمهور پیش از عزیمت به روسیه، گفت: ایران خود را برای پسامذاکره و پسا تحریم آماده می‌کند که به واسطه آن، روابط کشورمان با همه کشورها از جمله کشورهای عضو دو اجلاس شانگهای و بریکس توسعه خواهد یافت.
18. تير 1394 - 10:55
اشتراک در گروه بریکس