نمایش 1 - 2 از 2
ناگفته های راوایان کتاب "آب هرگز نمی میرد"از دیدار رهبری: "کتاب آب هرگز نمی میرد" با قلم حمید حسام که مورد تفریظ رهبری قرار گرفته است شرح حال زندگی شهید زنده حاج میرزا سلگی از جمله جانبازان دفاع مقدس است که رهبر انقلاب در وصف ایشان فرموده اند " واقعا اگر ممکن بود میرفتم همدان دیدن این مرد" به همین منظور خانواده این جانباز ددیاری با رهبر انقلاب داشته اند که قسمتی از خاطرات این دیدار بیان شده است.
27. بهمن 1395 - 12:24
در راستای پیوستن به کمپین "به نیابت از رهبرم" برگزار شد: با توجه به بیانات رهبری که در وصف میرزا محمد سلگی که فرموده اند:" واقعا اگر ممکن بود میرفتم همدان دیدن این مرد " جمعی از اعضای جبهه مردمی انقلاب اسلامی همدان به نیابت از رهبر به دیدن این فرد رفتند.
26. بهمن 1395 - 10:48
اشتراک در آب هرگز نمی میرد