نمایش 1 - 1 از 1
دختر رئیس جمهور آمریکا با پختن شیرینی خود را برای برگزاری جشن یهودیِ ضد ایرانی آماده می‌کند.
22. اسفند 1395 - 21:43
اشتراک در کشتار ایرانیان