نمایش 1 - 1 از 1
هنگامی که تصمیم به ترک خانه برای مدت زمان طولانی می‌گیرید به این نکته توجه کنید که مواد خوراکی موجود در یخچال در حال فساد هستند و به همین دلیل قبل از سفر باید فکری به حال این مواد غذایی کنید.
9. فروردين 1401 - 5:54
اشتراک در غذاهای فاسد شدنی