نمایش 501 - 502 از 502
تقابل جالب «مجوز نمی دهیم» با «اجازه نمی دهیم»/ تکلیف یک بام و دو هوای «مجوز» را مشخص کنید اما ظاهرا تاریخ مصرف اظهارات این چنینی رئیس جمهور چندان زیاد نیست و منتقدان سیاست های هسته ای دولت چندان در دایره تحمل دولت نمی گنجند. حتی اگر مخاطب تجمع ها و انتقادهای هسته ای، آمریکا باشد!
14. خرداد 1394 - 7:41
دستور ویژه دولت به وزیر ورزش برای ایجاد تغییرات در وزارت؟! ظاهرا قرار است تغییرات گسترده‌ای در وزارت ورزش در سطح معاونان ایجاد شود.
11. خرداد 1394 - 20:41

صفحه‌ها

اشتراک در دولت