نمایش 1 - 1 از 1
اعضای هیئت اجرایی انتخاب ریاست جمهوری همدان انتخاب شدند فرماندار همدان خبر داد: فرماندار شهرستان همدان گفت : اعضاي اصلي و علي البدل هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري با راي مخفي از ميان معتمدين شهرستان همدان انتخاب شدند
26. فروردين 1396 - 9:01
اشتراک در هیات نظارت