نمایش 1 - 1 از 1
پیوند کبد در همدان مسئول تیم فراهم‌آوری اعضای پیوندی همدان: مسئول تیم فراهم‌آوری اعضای پیوندی همدان گفت: به منظور انجام پیوند کبد در همدان قدم هایی برداشته شده اما نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم در این زمینه هستیم.
23. بهمن 1399 - 23:00
اشتراک در پیوند کبد در همدان