نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس مسائل سیاسی: کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه تشنگان قدرت به دلیل از دست ندادن اقبال مردمی شروع به انتقادهای صوری از دولت کرده اند افزود:حال که بسیاری از وعده های دولت محقق نشده است ان طیفی که می خواهد همچنان در قدرت بماند با انتقادهای صوری از دولت سعی در مبرا نمودن خود از بدنه دولت را دارد.
19. آذر 1396 - 14:51
اشتراک در انتقاد صوری