نمایش 1 - 1 از 1
مفتح و حزب نماینده مردم تویسرکان در مجلس: نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: تویسرکان از اشتغال صنعتی برخوردار نیست که باید در این راستا با اهتمام ویژه صنعت رشد یابد.
23. آذر 1396 - 23:40
اشتراک در توبسرکان