نمایش 1 - 1 از 1
سزارین همدان یک کارشناس خبر داد: کارشناس ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:‌ بروز مشکلات تنفسی در دوران کودکی و یرقان نوزادی، از مهمترین عوارض عمل های سزارین بشمار می روند
14. مهر 1400 - 21:46
اشتراک در سزارین در همدان