نمایش 1 - 1 از 1
 گیاهان دارویی همدان معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه در مراتع استان همدان 315 گونه گیاهان دارویی و مرتعی شناسایی شده است، گفت: براساس گزارش مرکز تحقیقات 25 درصد این گیاهان در حال انقراض است.
17. آبان 1400 - 9:49
اشتراک در انقراض گیاهان دارویی