نمایش 1 - 1 از 1
قالیباف در همدان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: همدان زمانی بندر فرش کشور بود، گفت: ایجاد زمینه و شرایط مناسب، عنوان "همدان بندر فرش" را به همدان باز می‌گرداند
12. تير 1397 - 21:49
اشتراک در قالیباف در همدان