نمایش 1 - 1 از 1
عضو هیئت رئیسه مجلس از ارسال نامه رئیس جمهور و معرفی ۴ وزیر پیشنهادی به مجلس خبر داد.
29. مهر 1397 - 8:54
اشتراک در معرفی وزیر