نمایش 1 - 2 از 2
یک شوک واقعی کار را تمام خواهد کرد سید یاسر جبرائیلی کارشناس سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: یک شوک واقعی و ملموس در این ایان از سوی ائتلاف سه کاندیدای انقلابی کار را تمام خواهد کرد.
24. ارديبهشت 1396 - 23:41
سید یاسر جبرائیلی: کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهوم انتزاعی نیست که برای عمل رهنمود نداشته باشد اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی است؛ اگر این سیاست‌های کلی را که همه اجزای یک منظومه گفتمانی است به عنوان یک گفتمان در نظر بگیریم، حمایت از تولید داخلی دال مرکزی این منظومه گفتمانی است.
3. فروردين 1395 - 10:44
اشتراک در سید یاسر جبرائیلی