نمایش 1 - 2 از 2
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد ظرسنجی یک مؤسسه معتبر افکارسنجی حاکی است شوک اتحاد قالیباف و رئیسی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در آرای مرددین داشته است.
26. ارديبهشت 1396 - 18:49
۸۸.۶ درصد ایرانیان توافق هسته ای را مشروط به رعایت خطوط قرمز و حفظ عزت ملی می دانند در نظرسنجی یک موسسه معتبر علمی از ۱۷۹ هزار و ۴۸۱ نفر از ۴۳۰ شهرستان کشورمان، ۸۸.۶ درصد ایرانیان موافقتشان را با توافقی با حفظ عزت و رعایت خطوط قرمز اعلام کردند.
20. تير 1394 - 20:22
اشتراک در نظرسنجی