نمایش 11 - 11 از 11
حاشیه‌های برادر رئیس‌جمهور؛ بررسی عکس‌های هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو ماه اخیر نشان می‌دهد که حسین فریدون در این دو نهاد اثرگذار حضور ندارد. به نظر می‌رسد حاشیه‌های برادر رییس جمهور، وی را گرفتار کرده است.
6. خرداد 1395 - 11:18

صفحه‌ها

اشتراک در حسین فریدون