نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری مرکز بهداشت همدان کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه احتمال وقوع وبا در همدان وجود دارد گفت: تاکنون مورد مثبتی از وبا در همدان مشاهده نشده است و پیشگیری از وقوع این بیماری نیازمند رعایت بهداشت فردی و موادغذایی می باشد.
16. آبان 1400 - 9:29
اشتراک در احتمال وقوع وبا در همدان