نمایش 1 - 1 از 1
مسئول تیم هماهنگ کننده اهدای عضو استان همدان گفت: اهدای اعضای بدن دو جوان همدانی که قربانی سانحه تصادف شده بودند به هشت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
16. آبان 1400 - 11:38
اشتراک در دکتر مجید حمیدی