نمایش 1 - 1 از 1
ماجرای سنگ مُفت؛ صادرات مُفت قطب صنعت سنگ ایران حال‌وروز چندان خوشی ندارد؛ سنگ‌های بی‌شماری که پیش پای لنگ این صنعت، هرروز سبز می‌شود موجب فرصت سوزی میلیاردی شده است تا ماجرای «سنگ مفت، صادرات مفت» رقم بخورد.
19. تير 1395 - 14:00
اشتراک در سنگ