نمایش 1 - 2 از 2
سزارین یک عمل غیر طبیعی است که سبب تحمل درد کمتری برای مادر در هنگام زایمان می شود. به تازگی و با توجه به تحقیقات محققان دریافتند این عمل سبب به وجود آمدن مشکلات زیادی در آینده برای کودک و مادر خواهد شد.
15. خرداد 1401 - 13:37
14 و 15 مردادماه مسؤول زایمان فیزیولوژیک بیمارستان فاطمیه همدان از برگزاری جشنواره زایمان طبیعی طی روزهای 14 و 15 مردادماه در همدان خبر داد.
6. مهر 1400 - 7:19
اشتراک در زایمان طبیعی