نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس مسائل بهداشتی گفت: متاسفانه دود منتشره از قليان حاوی مقادير بی شماری مواد سمي است كه به عنوان عوامل اصلي بروز سرطان خون در کشور شناخته شده است.
27. مهر 1401 - 10:46
اشتراک در دخانیت