نمایش 1 - 1 از 1
نتایج بررسی جدید حاکی از آن است که مصرف تنها دو گوجه فرنگی در طول هفته باعث کاهش علائم افسردگی می‌شود.
6. ارديبهشت 1401 - 11:05
اشتراک در این میوه افسردگی را به زانو درمی آورد