نمایش 1 - 4 از 4
برای تکریم یاد و نام کوهنوردان دیار الوند صورت گرفت؛ اسامی سازندگان پناهگاه میدان میشان برای تکریم یاد و نام کوهنوردان دیار هگمتانه بر کتیبه‌ای زرین حک و در مسیر تردد کوهنوردان به دشت میشان و الوند نصب شد.
18. مرداد 1401 - 11:00
کوهنوردی رئیس هیئت کوهنوردی همدان خبرداد: رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان گفت: مسابقات انتخابی تیم سنگنوردی استان همدان در رشته بلدرینگ در دو بخش آقایان و خانمها در مجموعه سنگنوردی فرهاد برگزار شد.
11. دى 1396 - 22:06
یک گروه 6 نفره از کوهنوردان اتریشی در یک اقدام ماجراجویانه عصر یکشنبه با دوچرخه به قله دماوند صعود کردند و بر بام ایران ایستادند .
15. شهريور 1395 - 8:56
اشتراک در کوهنوردی