نمایش 1 - 1 از 1
تحقیقات نشان میدهد؛ افرادی که والدین یا اجداد آنها به افسردگی مبتلا بوده اند حدودا ۳ برابر بیشتر شانس ابتلا به افسردگی را دارند.
14. مهر 1400 - 19:31
اشتراک در آیا افسردگی وراثتی است؟