نمایش 1 - 1 از 1
روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل: رئیس جمهور با بیان اینکه برجام یک سند پذیرفته شده چند جانبه است، گفت: اهمال نسبت به اجرای آن از سوی آمریکا، تخلفی بین المللی تلقّی خواهد شد و تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونی‌اش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود.
1. مهر 1395 - 18:32
اشتراک در روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل