اوقات شرعی

 

آخرین اخبار

4. تير 1401 - 13:09   |   کد مطلب: 35961
رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان گفت: بودجه 1400 به مبلغ یک‌هزار و 685 میلیارد تومان تصویب و در اصلاح و متمم به یک‌هزار و 664 میلیارد کاهش یافت و در تفریغ با 91 درصد تحقق به یک‌هزار و 516 میلیارد رسید؛ متوسط تحقق بودجه طی 10 سال گذشته بین 75 تا 80 درصد بوده که تحقق 91 درصدی عملکرد خوبی است.

به گزارش صبح الوند،  اکبر کاوسی‌امید در صد و یکمین جلسه علنی صحن شورا با موضوع تفریغ بودجه شهرداری، اظهار کرد: بر اساس ماده 67 قانون شهرداری‌ها، شهرداری فرصت داشته تا پایان اردیبهشت ماه بودجه را به شورا ارائه دهد که به وظیفه خود عمل کرده است اما برخی ضمایم با تأخیر ارسال شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس بند 12 ماده 80 قانون شوراها نیز شورا فرصت بررسی بودجه و تصویب آن را تا پایان خرداد ماه دارد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان بیان کرد: اعتقادم بر این بود که بودجه یک هزار و 685 میلیاردی سال‌های گذشته عدد بزرگی بوده و تحقق آن سخت خواهد بود که البته پیشنهاد کنندگان و تصویب‌کنندگان این بودجه نگاه بلندی داشتند.
کاوسی‌امید با بیان اینکه بودجه 1400 در مباحث عمرانی جهشی را مد نظر داشت، افزود: در صورت تثبیت قیمت‌ها، در مباحث عمرانی اتفاقات خوبی می‌افتاد.
وی با اشاره به بررسی تفریغ بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه به میزان 200 نفر ساعت، تصریح کرد: بودجه 1400 به مبلغ یک‌هزار و 685 میلیارد تومان تصویب شد که در اصلاح و متمم به یک‌هزار و 664 میلیارد کاهش یافت و در تفریغ با 91 درصد تحقق به یک‌هزار و 516 میلیارد رسید.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان ادامه داد: متوسط تحقق بودجه طی 10 سال گذشته بین 75 تا 80 درصد بوده که تحقق 91 درصدی عملکرد خوبی است.
کاوسی‌امید بودجه پیش‌بینی شده شهرداری ستاد و مناطق را یک‌هزار و 364 میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: این رقم در اصلاح و متمم به یک‌هزار و 327 میلیارد تومان رسید و در تفریغ با 88 درصد تحقق به یک‌هزار و 170 میلیارد رسید.
وی به بودجه پیش‌بینی شده 320 میلیارد تومانی سازمان‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این رقم در اصلاح و متمم به 337 میلیارد و در تفریغ به 346 میلراد تومان رسید که حاکی از تحقق 103 درصدی است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان اظهار کرد: یک‌هزار و 516 میلیاردی تفریغ درآمدها و یک‌هزار و 497 میلیارد نیز تفریغ در بخش مصارف و هزینه‌ها بوده است که اختلاف 19 میلیاردی را در این خصوص شاهد هستیم.
کاوسی‌امید به بودجه پیش‌بینی شده 943 میلیاردی عمرانی اشاره کرد و گفت: 826 میلیاردی رقم اصلاحی و 653 میلیارد تومان نیز در تفریغ با 79 درصد محقق شد.
وی با اشاره به بودجه مصوب 693 میلیارد تومانی در بخش جاری بیان کرد: این بودجه در اصلاح و متمم به 789 میلیارد و در تفریغ به 777 میلیارد تومان با 98 درصد تحقق رسید.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان افزود: در مجموع بررسی‌ها نقاط قوت و ضعفی در بودجه 1400 احصا شد که توجه به آنها در بودجه‌نویسی سال‌های آینده بسیار موثر خواهد بود.
کاوسی‌امید تحقق 98 درصدی بودجه جاری و کاهش 2 درصدی تفریغ نسبت به اصلاح و متمم را از نقاط قوت برشمرد و تصریح کرد: فروش نیز 59 درصد تحقق داشته است که در صورت افزایش در این بخش امکان پیشرفت در اجرای پروژه‌های عمرانی به ویژه سه پروژه شاخص و بزرگ شهر فراهم می‌شد..
وی افزایش تحقق در مباحث درآمدی را از دیگر نقاط قوت دانست و ادامه داد: در مباحث درآمدی و صدور پروانه پیش‌بینی 220 میلیارد تومانی مطرح بود که با 339 میلیارد تومان محقق شد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: عملکرد ضعیف در بحث عوارض نوسازی و عدم تحقق آن چنانی بودجه آن، عملکرد نزدیک به صفر در بخش سرمایه‌گذاری و جذب 15 میلیاردی کمک‌های دولتی، از نقاط ضعف بوده است.
 

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کنگره ملی8000شهیداستان همدان