نمایش 111 - 111 از 111
اکثر مساجد اسدآباد با کمبود روحانی مواجه هستند رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد گفت: بزرگترین مشکل ما کمبود روحانی است زیرا دولت در پرداخت هزینه، حمایتی از روحانیون نداشته و مانند قدیم بودجه مالی روحانی را مردم پرداخت می‌کنند.
27. خرداد 1394 - 13:53

صفحه‌ها

اشتراک در روحانی