نمایش 1 - 1 از 1
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی از تجمع در روز هفتم آبان بر سر مزار کوروش به شدت انتقاد کرد.
9. آبان 1395 - 20:07
اشتراک در کوروش