نمایش 1 - 4 از 4
دانش آموزان همدانی همزمان با سراسر کشور در روز سیزده آبان با گفتن شعار مرگ برآمریکا یکبار دیگر روحیه استکبارستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.
13. آبان 1395 - 13:55
سیزده آبان را بیشتر با روز دانش‌آموز می‌شناسیم، اما نباید از یاد ببریم که وقایع سیزده آبان سال 1343،سیزده آبان سال 1357 و سیزده آبان سال 1358 این روز را در تاریخ ایران به نماد استقامت،شهامت و استکبارستیزی و تعریفی انقلابی از مفهوم آزادی تبدیل کردند.
13. آبان 1395 - 9:21
اشتراک در استکبارستیزی