نمایش 1 - 2 از 2
امروز در وین؛ امروز و با حضور طرف‌های ایرانی و چینی، قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین اراک در وین امضا شد.
3. ارديبهشت 1396 - 23:54
مشاور رهبر معظم انقلاب در شورای عالي امنیت ملی مشاور رهبر معظم انقلاب در شورای عالي امنیت ملی با بیان اینکه دشمنان از تکثیر تفکر انقلاب اسلامی هراس دارند اظهار کرد: یکی از ابعاد مقابله با تفکر انقلاب اسلامی ترویج اسلام هراسی است و هم اکنون اسلام آمریکایی را در پیش گرفتند ومی خواهند اسلام ناب محمدی را تحریف کنند.
30. آذر 1395 - 16:03
اشتراک در راکتور اراک