نمایش 1 - 1 از 1
غارعلیصدر و گنج نامه دو منطقه پرجاذبه گردشگری همدان رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر همدان گفت: غار علیصدر وگنج نامه دو منطقه پر جاذبه گردشگری استان می باشد که غار علیصدر به لحاظ منطقه ای در محدوده شهرستان همدان نیست ولی باعث شده است که گردشگر زیادی را جذب نماییم.
12. تير 1394 - 11:45
اشتراک در جهانگرد