نمایش 1 - 1 از 1
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 407 بیمار همدانی از نارسایی قلبی نجات یافتند.
7. بهمن 1395 - 22:29
اشتراک در محمدرضا عبادیان