نمایش 1 - 1 از 1
نایب ریس کمیسون اقتصاد مجلس مطرح کرد: نائب رییس کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به نقش حسین فریدون در انتخاب مدیر عامل بانک رفاه گفت: فریدون علاوه بر انتخاب مدیرعامل این بانک اصرار در نصب چندین مدیر دیگر که دارای فساد مالی بودند داشته و تعدادی دیگر هم از بانکهای کشور با اصرار فریدون بدون وثیقه معتبر وام گرفته اند.
9. بهمن 1395 - 0:02
اشتراک در بانک رفاه