نمایش 1 - 3 از 3
خرداد سال 1368 برای میلیونها نفر از مردم ایران یادآور روزی است که پدری مهربان را از دست دادند و سیاه پوش و گریان پیکرش را تشییع کردند.
13. خرداد 1398 - 15:08
حال و روز 17 شهریور از زبان یک مبارز انقلابی حال و هوای روز 17 شهریور از زبان یک مبارز انقلابی: یک مبارز انقلابی به بیان حال و هوای روز 17 شهریور 1357 پرداخت و گفت: در آن روز همه خود را برای شهادت آماده کرده بودند و به نوعی آنروز نقطه ننگی برای رژیم شاهنشاهی شد.
17. شهريور 1396 - 13:56
خاطره مبارزه انقلابی از لحظه ورود امام خمینی به میهن: مبارز انقلابی که خود جانباز روزهای انقلابی است به بیان لحظه ورود امام خمینی به میهن و شادی اش و افسوس بر آنکه به علت برخورد گلوله های ساواک به پاهایش در انروز بر تخت بیمارستان بوده و از تلویزیون صحنه ورود را مشاهده کرده است پرداخت
12. بهمن 1395 - 14:28
اشتراک در مبارز انقلابی