نمایش 1 - 1 از 1
سپرده گذاران کاسپین به روحانی نامه نوشتند جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین که انتظارشان برای دریافت پولشان از این موسسه وارد چهارمین ماه شده دست به قلم شده و برای حل مشکلات‌شان به رئیس جمهور نامه نوشتند.
8. اسفند 1395 - 22:44
اشتراک در سپرده گذاران کاسپین به روحانی نامه نوشتند