نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان: فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان یکی از اولویت های سپاه را مراقبت از خطوط قرمز دانست و افزود: ما در قبل مشاهده کردیم که بعضا افرادی در استان حضور پیدا میکردند که از خطوط قرمز نظام عبور می کردند و ما اجازه این کار را نمی دهیم.
19. مرداد 1396 - 8:26
بیابان‌زدایی 100 هکتار از بیابان‌های اهواز و ماهشهر توسط سپاه همدان فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان خبر داد فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان یکی از اولویت های اصلی سپاه استان را بیابان‌زدایی از 100 هکتار عنوان کرد و گفت: بحث بعدی محرومیت زدایی در شهرستان‌ها و همچنین موضوع انتخابات است.
16. فروردين 1396 - 20:36
اشتراک در فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان