نمایش 1 - 4 از 4
مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه شرایط آبی بسیار سختی داریم و تلاش می‌شود تا کار به قطعی نکشد گفت: ۳۰۱ شهر دچار تنش آبی (تولید و مصرف آب برابر است)، شد.
9. مرداد 1395 - 21:44
70 درصد آب همدان از طریق چاه تامین می‌شود مدیر امور آب همدان خبر داد: مدیر امور آب شهرستان همدان گفت: بیش از 70 درصد آب شرب مورد نیاز مردم همدان از طریق چاه ها تامین می شود که این مساله زنگ خطری برای شهر همدان به شمار می رود.
7. مرداد 1394 - 7:09
اشتراک در کم آبی