نمایش 1 - 1 از 1
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه حمایت از کالا و تولید ایرانی در عملکرد بانک مرکزی دیده نمی‌شود، گفت: "سیف" به اوضاع بانک مرکزی تسلط کافی ندارد لذا رئیس‌ جمهور باید در صحن مجلس حاضر و پاسخگو باشد‌.
6. تير 1397 - 13:50
اشتراک در اوضاع بانک مرکزی