نمایش 1 - 1 از 1
ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه از خواندن نماز هم مهم تر است دبیر ستاد اقامه نماز همدان: دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان گفت: نماز یکی از مهم ترین فریضه ها و امر الهی در دین اسلام است و ترویج فرهنگ اقامه نماز از خواندن آن هم مهم تر است.
14. مرداد 1394 - 12:47
اشتراک در عید فطرت